Konferencja LUSTRO MEDIÓW IV: OD CHAT BOTÓW DO CX I UX jest wspólnym przedsięwzięciem organizacyjnym badaczy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka


Gdy pod koniec 2022 roku pojawiły się artykuły naukowe, w których sztuczna inteligencja została umieszczona w roli współautora, dyskusja nad tymi przypadkami dołączyła do chóru głosów na temat sensacji kulturowej: przełomowej / destrukcyjnej innowacji (z perspektywy zarządzania), „niekończącej” się rozrywki (z potencjałem uzależniania), dobrodziejstwa kreacji literatury, ale i zagrożeń. Reprezentatywną dla środowiska naukowego była deklaracja magazynu „Science”, który zaktualizował swoje zasady licencyjne i redakcyjne, oświadczając „ChatGPT to zabawa, ale nie autor”. Podobnie postąpiły Elsevier (2800 czasopism) oraz Springer (3000 czasopism) i inne. Ale czy istotnie chatboty to tylko zabawa?

W teorii mediów idea uzupełnienia i substytucji człowieka przez sztuczną inteligencję jest dopełnieniem koncepcji „przedłużenia człowieka” McLuhana; media poszerzały i wspierały różne ludzkie zdolności w toku ewolucji człowieka i rozwoju cywilizacji. W ramach takiej interpretacji pojawienie się sztucznej inteligencji można rozważać jako nieunikniony wynik ewolucji mediów. 

Ale nie tylko: sztuczna inteligencja występuje w roli uzupełnienia i substytutu człowieka w pracy. Do 2025 roku swe dotychczasowe zajęcie ma za jej sprawą utracić 95 milionów pracowników, choć jednocześnie ma powstać nieco więcej nowych miejsc pracy (ale już innych). „Zagrożone” mają być przede wszystkim zawody najlepiej płatne  - pracowników mediów, programistów, a zwłaszcza human resources (np. Eloundou i in. 2023).

W praktyce istnieją branże, które są zainteresowane głównie zdolnościami obliczeniowymi sztucznej inteligencji, takie jak media społecznościowe, czy wirtualni asystenci. Jest to „wąska” sztuczna inteligencja - asystent niedoskonałych ludzi. Istnieją jednak także branże, które starają się nie tylko rozwijać lepszą, ogólną sztuczną inteligencję (jak zapowiadany na koniec 2023 roku ChatGPT 5 czy Gemini Google), ale zastąpić ludzi. Należą do nich na przykład media i wojsko. Postęp w tej materii jest dobrze znany: sztuczna inteligencja coraz częściej na podstawie analiz big data i korelacji identyfikuje zainteresowania użytkowników i współdecyduje w redakcjach o tym, co jest warte opublikowania oraz pozwala dziennikarzom i marketerom lepiej poznać „wyobrażonego” odbiorcę. Algorytmy mają lepiej od człowieka „zrozumieć” preferencje użytkowników i klientów, a po spodziewanym dołączeniu danych biometrycznych osiągnąć „precyzję wariografu” społeczeństwa; stać się wariografem globalnej wioski (Miroshnichenko 2018). 

Czynnik sprawczy tych starań też jest „tradycyjny”: to poszukiwanie większej efektywności kosztowej i maksymalizacja zysku oraz… dążenie do jeszcze większego społecznego dobrostanu. Dziś maszyny moderują dyskusje w mediach społecznościowych, coraz też częściej człowiek nie potrafi odróżnić tekstów, obrazu i video (w tym promocyjnych) tworzonych przez bio-twórcę od tworzonych przez maszyny (np. Tewari i in., 2021).       

Sztuczna inteligencja przewyższa już dziennikarzy we wszystkich elementach dotyczących przetwarzania danych i może konkurować z ludźmi w tej części ich aktywności, która wiąże się z unikatowym stylem; ponieważ ChatGPT może naśladować charakterystyczny styl twórcy (Elkins i Chun, 2020), Radford i in. (2019) nadali mu miano technologii „kameleonowej”. Współczesne maszyny sprawiają, że tworzone przez nie wiadomości wydają się też bardziej osobiste, tak pod względem tonu, jak i treści. Ponieważ dla większości ludzi sztuczna inteligencja wydaje się „czarną skrzynką”, towarzyszą jej różne tzw. teorie ludowe, czyli nieprecyzyjne, intuicyjne, które mają szerokie implikacje: organizują doświadczenie, skłaniają do wnioskowania, kierują uczeniem się oraz wpływają na zachowanie i interakcje społeczne (Gelman, Legare 2011). 

Sztuczna inteligencja nie powstała ponadto z myślą o potrzebach mediów (czy innego konkretnego sektora), w trosce o wpływie kulturowym lub odpowiedzialności demokratycznej (Diakopoulos 2019 ). Może to oznaczać, że dziennikarstwo i marketing (ale i nauka) nie kieruje się już własnymi zasadami i normami w dążeniu do prawdy i przy ocenie informacji, ale muszą brać pod uwagę relacje z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak firmy big tech, czy startupy nowych technologii. Ma to wpływ dla konceptualizacji ich niezależności.  W mediach dotyczy to pełnienia przez dziennikarzy roli „czwartej władzy” w demokracjach (Helberger i in. 2019 ) i skłania do rewidowania dziennikarskiej roli normatywnej i kognitywnej, ideologii oraz tożsamości dziennikarzy i twórców.   

Tymczasem tak ekspansywna sztuczna inteligencja jest, co oczywiste ze względu na jej etap rozwoju, daleka od doskonałości. Oparte na niej chatboty replikują ludzkie uprzedzenia i mają „halucynacje”, czyli zmyślają odpowiedzi (np. Stokel-Walker, 2022), jednocześnie jednak mają się sprawdzać przy analizowaniu dokładności prezentowanych informacji (Shahriar, Hayawi, 2023) oraz identyfikacji tzw. mowy nienawiści (Huanga i in.,2023), choć nadal wymagają ludzkiego nadzoru (Redley, 2022). Wykorzystanie maszyn indeksujących do tworzenia korpusów dla LLM narusza prawa autorskie (Brown i in., 2021).  

Jednocześnie z jednej strony zarzuca się popularnym chatbotom brak kreatywności (Burrell J. 2023), ale z drugiej strony zdolność sztucznej inteligencji identyfikowania korelacji ma niwelować tę ułomność. Chatboty nie „rozumieją” piękna ani oryginalności, ale mogą odczytywać i mierzyć reakcje na piękno oraz oryginalną twórczość i są przydatne choćby w przygotowaniu do wywiadów formułując pytania (Cemaj Hochstein 2023). 

Reasumując, gdy dotychczas narzędzia i mechanizmy były „przedłużeniem ludzi”, ludzie mogą teraz być dobrymi „rozszerzeniami” dla maszyn umożliwiając im rozwijanie ich zdolności i przekraczanie ich „naturalnych” ograniczeń. Czy zatem nadszedł zapowiadany przez Marshalla McLuhana (1969) czas rewizji poglądu, kto komu służy? Starając się odpowiedzieć na te i inne pytania, zapraszamy Państwa na kolejną czwartą konferencję z cyklu „Lustro Mediów”. Poprzednie dotyczyły Facebooka, Google i mowy nienawiści, najnowsza jest poświęcona sztucznej inteligencji w jej (nie tylko) medialnych i marketingowych odsłonach. 

I tym razem konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem organizacyjnym badaczy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI
Prof. dr hab. Jan Kreft | Politechnika Gdańska, WZiE


CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI
Prof. dr hab. Janusz Adamowski I Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Iwona Hofman I Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Prof. dr. hab. Jan Hudzik | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski | Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Klaus Bachman | Uniwersytet SWPS
Prof. Aelita Skaržauskienė | Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Social Technologies LAB Mykolas Romeris Universitey (Vilnus)
Prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk I Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mirosław Szreder | WZR Uniwersytet Gdański
Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Robert Bęben, prof. UG | Uniwersytet Gdański
Dr hab. Monika Boguszewicz – Kreft, prof. Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk
Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS  | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski | WZiE  Politechnika Gdańska
Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński | Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG | WZiE Politechnika Gdańska
Dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. PG I Politechnika Gdańska
Dr hab. Agnieszka Hess, Prof. UJ I Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Lucyna Szot, Prof. UWr I Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska I Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. WSB Merito | Uniwersytet WSB Merito
Dr hab. Andrzej Lisak | WZiE Politechnika Gdańska
Dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG | WZiE Politechnika Gdańska
Dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ | Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ I Uniwersytet Jagielloński
Dr Sylwia Kuczamer - Kłopotowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański | Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Sylwia Kuczamer - Kłopotowska I Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański | Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka
Dr Marta Szeluga-Romańska | Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Mgr Monika Hapek I Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
Mgr Anna Młynkowiak-Stawarz I Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański | Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka
Mgr Zuzanna Minga I Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Olga Gałęska I Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Mgr Barbara Cyrek I Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Boike | Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka

Sztuczna inteligencja a teoria nauki

Sztuczna inteligencja a zarządzanie humanistyczne

Sztuczna inteligencja a wybory/postawy polityczne, społeczne i decyzje gospodarcze

Wykorzystanie  sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją i dezinformacją

Rola wykorzystania sztucznej inteligencji w uzależnieniu użytkowników, w tym wykorzystania tzw. manipulacyjnych wzorców (ang. dark pattern)

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją, w tym w ramach doświadczenia użytkownika (CX i UX)

Rola nowych technologii w tworzeniu i doborze informacji (m.in. data journalism)

Ideologia, rola i tożsamości dziennikarzy i marketerów w obliczu sztucznej inteligencji

Wpływ sztucznej inteligencji na pracę (nie tylko w mediach i marketingu)

Chatboty a „koniec dziennikarstwa”

Chatboty a problemy prawne (prawo autorskie, problem odpowiedzialności za treści i dystrybucję)

Pozostało

0

miesięcy

0

dni

0

godzin

0

minut

0

sekund

Prelegenci

John Doe

Jan Kreft

Więcej
John Doe

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Więcej
John Doe

Ewa Frąckiewicz

Więcej
John Doe

Monika Wawer

Więcej
John Doe

Anna Teler

Więcej
John Doe

Seweryn Puchała

Więcej
John Doe

Filip Świtkowski

Więcej
John Doe

Katarzyna Gajlewicz-Korab

Więcej
John Doe

Agnieszka Walecka-Rynduch

Więcej
John Doe

Paweł Horodecki

Więcej
John Doe

Barbara Cyrek

Więcej
John Doe

Anna Granat

Więcej
John Doe

Jacek Wojsław

Więcej
John Doe

Małgorzata Orłowska

Więcej
John Doe

Sławomir Soczyński

Więcej
John Doe

Paweł Kaszuba

Więcej
John Doe

Greta Gober

Więcej
John Doe

Piotr Maśloch

Więcej
John Doe

Anna Miotk

Więcej
John Doe

Aleksandra Chmielewska

Więcej
John Doe

Monika Przybysz

Więcej
John Doe

Katarzyna Drąg

Więcej
John Doe

Mariola Łuczak

Więcej
John Doe

Piotr Siuda

Więcej
John Doe

Stanisław Jędrzejewski

Więcej
John Doe

Radosław Sajna-Kunowsky

Więcej
John Doe

Magdalena Ratajczak

Więcej
John Doe

Edyta Gołąb-Andrzejak

Więcej
John Doe

Anna Lusińska

Więcej
John Doe

Michał Tomczak

Więcej
John Doe

Zbigniew Widera

Więcej
John Doe

Damian Guzek

Więcej
John Doe

Małgorzata Bulaszewska

Więcej
John Doe

Anna Jupowicz- Ginalska

Więcej
John Doe

Krzysztof Wasilewski

Więcej
John Doe

Beata Czechowska-Derkacz

Więcej
John Doe

Ewa Miłoszewska-Podrażka

Więcej
John Doe

Michał Głowacki

Więcej
John Doe

Weronika Świerczyńska-Głownia

Więcej
John Doe

Monika Boguszewicz-Kreft

Więcej
John Doe

Marta Szeluga-Romańska

Więcej
John Doe

Maria Nowina-Konopka

Więcej
John Doe

Małgorzata Majewska

Więcej
John Doe

Dariusz Dąbrowski

Więcej
John Doe

Jan Hudzik

Więcej
John Doe

Sławomir Magala

Więcej
John Doe

Robert Bęben

Więcej
John Doe

Lucyna Szot

Więcej
John Doe

Jan Stasieńko

Więcej
John Doe

Monika Kaczmarek-Śliwińska

Więcej
John Doe

Jan Pleszczyński

Więcej
John Doe

Agnieszka Grzechynka

Więcej
John Doe

Piotr Celiński

Więcej
John Doe

Rafał Maciąg

Więcej
John Doe

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Więcej
John Doe

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Więcej
John Doe

Iwona Hofman

Więcej
John Doe

Marek Kochan

Więcej

Rejestracja

Zgłoszenia uczestnictwa w trybie EARLY BIRDS – do 31 października 2023
Zgłoszenia uczestnictwa w trybie regularnym STANDARD- do 30 listopada 2023
Zgłoszenia uczestnictwa ONLINE - do 30 listopada 2023
Abstrakty zgłaszanych publikacji - do 30 listopada 2023
Przesłanie tekstu publikacji – do 20 grudnia 2023Rejestracja już się zakończyła

PakietyPATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Marszałek Województwa Pomorskiego

PATRONI MEDIALNI

PATRONI

Gdansk Convention Bureau

ORGANIZATORZY

KONFERENCJA NAUKOWA LUSTRO MEDIÓW IV - OD CHAT BOTÓW DO CX I UX

I KONFERENCJA NAUKOWA - FACEBOOK. LUSTRO MEDIÓW

KONFERENCJA NAUKOWA LUSTRO MEDIÓW II - GOOGLE. UNIWERSUM WOLNOŚCI CZY OPRESJI

KONFERENCJA NAUKOWA LUSTRO MEDIÓW III - SOCIAL MEDIA. OD WOLNOŚCI SŁOWA DO MOWY NIENAWIŚCI

Kontakt do organizatora
Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. B. Synaka
Adres wydarzenia
  •   Politechnika Gdańska Centrum Kompetencji STOS
  •   Narutowicza 11/12