Artykuły (preferowany język angielski) związane z tematyką konferencji mogą być opublikowane w specjalnych numerach czasopism naukowych:
• Zeszyty prasoznawcze (70 pkt) 
ZESZYTYPRASOZNAWCZE

• Zarządzanie mediami (40 pkt) ZARZĄDZANIEMEDIAMI
• Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice REME (40 pkt) REME

Abstrakty zgłaszanych publikacji – do 30 listopada 2023
Przesłanie tekstu publikacji – do 20 grudnia 2023

Zgłoszone artykuły muszą spełniać wymagania wybranego i wskazanego w procesie rejestracji wydawnictwa.
Powinny również uzyskać pozytywne recenzje, umożliwiające umieszczenie tekstu w czasopiśmie naukowym.
Przyjęcie artykułu do publikacji bądź jego odrzucenie, nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.  

Tekst artykułu do publikacji należy przesłać na adres e-mail: biuro@instytutnaukowy.org